Privacy

Voor-ik-het-vergeet draagt zorg voor jouw privacy. In deze verklaring kom je meer te weten over de manier waarop je persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op deze website. Voor-ik-het-vergeet handelt hierbij steeds de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). De persoonlijke gegevens beperken zich enkel tot uw e-mailadres.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is Voor-ik-het-vergeet, Kloosterstraat 25, 8510 Marke

Kennisname

Je kan van deze persoonsgegevens kennis nemen door een aanvraag te richten aan Voor-ik-het-vergeet (brief, fax of e-mail) en deze, indien nodig, doen verbeteren of verwijderen. Indien je niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van onze e-marketing, zullen jouw gegevens op jouw verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden verwijderd.

Cookies

Wij gebruiken cookies om jouw toekomstig bezoek aan onze site vlotter te laten verlopen. Een cookie is een klein stukje tekst dat op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies worden vaak gebruikt de bezoekers een hogere functionaliteit en dus betere dienst aan te kunnen bieden.

Het gebruik van cookies uitschakelen in je browser zal leiden tot ongewenste effecten op de webpagina.
 

Veiligheid

Voor-ik-het-vergeet verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Toestemming

Door je akkoord te verklaren met deze voorwaarden en condities geef je ook jouw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens voor de doeleinden hierboven beschreven.
 
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kunnen jouw persoonsgegevens worden opgenomen in onze bestanden. Je kan van deze persoonsgegevens kennis nemen door een aanvraag te richten aan Voor-ik-het-vergeet en ze, indien nodig, doen verbeteren of verwijderen. Indien je niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van e-marketing doeleinden, zullen jouw gegevens op jouw verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden geschrapt.
 
Voor-ik-het-vergeet behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 19/09/2012
Contacteer ons

Heb je vragen of wil je iets kwijt, aarzel dan niet om ons via het onderstaande invulformulier te contacteren.Contacteer ons

Gegevens

Kloosterstraat 25
8510 Marke

info@voorikhetvergeet.be

Privacy